Şanlıurfa Barosundan Kayyum Tepkisi

Şanlıurfa Barosu yaptığı basın açıklamasıyla Suruç Belediyesine kayyum atanmasına tepki gösterdi.

Şanlıurfa Barosundan Kayyum Tepkisi
Şanlıurfa Barosundan Kayyum Tepkisi Editör
Bu içerik 534 kez okundu.

Baro yönetim kurulu adına yapılan yazılı açıklamada şöyle denildi:"Bu kez de Suruç..Önceki rutinlerin devamı bir uygulamayla, hukukun ve demokrasinin hiçe sayıldığı, doğrudan halkın iradesine darbe yapan ve hız kesmeden devam eden işlemler dizinin bir yenisi de Suruç Belediyesi ile ilgili tesis edilmiş bulunmaktadır. İktidarın aldığı bu kanunsuz ve hukuk dışı kararlar Kürt halkını ve onun iradesini yok saymaktır. Böyle bir hukuksuzluk karşısında sessiz kalınamayacağı aşikârdır. Aşikâr olan bir diğer husus ise; bu işlemlerin Anayasa’ya mutlak aykırılığıdır. Seçilmiş organların, organlık sıfatını kaybetmeleri konusundaki denetim ancak yargı yolu ile olabilir ve bu husus Anayasa’yla güvence altına alınmıştır. İçişleri Bakanlığı, görevleri ile ilgili bir suç sebebi ile hakkında soruşturma veya kovuşturma açılan mahalli idare organları veya bu organların üyelerini ancak geçici bir tedbir olarak, kesin hükme kadar uzaklaştırabilir. Ancak görevden alınan ve yerlerine kayyum atanan belediye başkanları hakkında görevleri nedeni ile açılmış tek bir soruşturma dahi bulunmamaktadır. Bu durum başka bir Anayasa ihlalini daha açığa çıkarmaktadır. O da Anayasa’nın 38’inci maddesinde ‘Suçluluğu hükmen sabit oluncaya kadar, kimse suçlu sayılamaz’ şeklinde ifade edilen meşhur ‘masumiyet karinesi’dir. Haklarında görevleri ile ilgili bir ‘soruşturma’ olsaydı dahi yapılması gereken ‘görevden alma’ değil, ancak Anayasa’nı 127 maddesine göre ‘geçici önlem olarak açığa alma’ olabilirdi. Anayasa’nın 126’ncı Maddesi’ne göre merkezin temsilcisi olarak atanan vali veya kaymakamların, yine Anayasa’nın 127’nci maddesine göre seçimle belirlenen makamlarda görevlendirilmesi mümkün değildir.

Siyasi iktidar valileri ve kaymakamları kayyum olarak atayarak bu açık ihlale de ayrıca imza atmaktadır. Bugün gerçekleştirilen görevden alma ve belediyeye el koyma, belirtildiği gibi Anayasa’ya mutlak aykırı olup, siyasi iktidarın seçimlerle kazanamadığı belediyeleri, hukuksuz ve antidemokratik şekilde kayyumlar atayarak belediyeleri yönetmesi demektir. Basından öğrenildiği kadarıyla, Bakanlığın gerekçesinde ifade edilen görevden alma prosedürünün geçici olduğudur. Böylesi bir durumda yapılması gereken belediye meclisinin geçici olarak belediye başkanlığına vekâlet edecek kişiyi seçmesidir. Ancak bunun yapılmayıp doğrudan doğruya vali ve kaymakamların görevlendirilmesi tam anlamıyla birer OHAL işlemidir.

YAPILANLAR AÇIKÇA  HUKUK İHLALİ

Kayyum atanması OHAL uygulamalarının hız kesmeden sürdüğünü açıkça göstermektedir. Diğer yandan, Suruç Belediyesine Kayyum atama işlemine karşı açıklama yapmak isteyen ve aralarında milletvekillerinin de bulunduğu topluluğa yine açıkça hukuka aykırı olarak müdahalede bulunulduğu ve açıklama yapmak isteyenlerin yine kötü muameleye tabii tutularak gözaltına alındıkları, gözaltına alma esnasında darp edildikleri müşahede edilmiştir. Ülkenin kronikleşmiş siyasal, sosyal ve ekonomik sorunlarının çözümünün tek yolu tereddütsüz bir şekilde ülkede hukukun üstünlüğünü, insan haklarını, barışı ve demokrasiyi tesis etmektir.

BELEDİYE BAŞKANI GÖREVE İADE EDİLMELİDİR

31 Mart'ta açığa çıkan halkın iradesine müdahale edilmesiyle insan haklarına, hukuka, adalet mefhumuna, barış ve demokratikleşme çabalarına çok ağır darbeler vurulmuştur. Siyasi iktidarı seçilmiş belediye başkanlarının yerine kayyum atamaktan vazgeçmeye ve seçilmiş belediye başkanlarını göreve iade etmeye; ülkede insan haklarını, adaleti, eşitliği ve demokrasiyi hâkim kılmaya ve ülkede huzur, barış ve güveni tesis etmeye çağırıyoruz.

YAPILAN ANAYASAYA AYKIRI

Kayyum atamaları her yönüyle evrensel hukuk ilkelerine ve Anayasa’ya açıkça aykırıdır. Seçmenin iradesine bu kadar açık bir saldırı varken özgürlükten, eşitlikten, barıştan ve halkların kardeşliğinden yana olan Şanlıurfa Barosu’nun sessiz kalmasını kimse beklememelidir. Şanlıurfa Barosu olarak bu hukuksuz, keyfi uygulamaları protesto ederek Anayasal haklarını kullananlara karşı yapılmış olan işkence ve kötü muameleyi şiddetle kınıyor, kötü muamele ve işkence fiilini işleyen kolluk görevlileri ve sorumlular hakkında derhal adli ve idari soruşturma başlatılmasını talep ediyoruz.

" ŞANLIURFA BAROSU YÖNETİM KURULU

Urfa Barosundan Kayyum Tepkisi
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X
RTÜK'ten Halk TV ve TELE 1'e 5 gün yayın durdurma cezası
RTÜK'ten Halk TV ve TELE 1'e 5 gün yayın durdurma cezası
Bahçeli'den sosyal medya tepkisi
Bahçeli'den sosyal medya tepkisi