Urfalı vekil Sürücü'den meclise kanun teklifi: Mayınlı araziler topraksız köylüye dağıtılsın

HDP Şanlıurfa Milletvekili Ayşe Sürücü, mayınlı arazilerin arındırılarak topraksız köylülülere dağıtılması için meclis kanun teklifi sundu.

794 kez okundu.
Urfalı vekil Sürücü'den meclise kanun teklifi: Mayınlı araziler topraksız köylüye dağıtılsın

HDP Şanlıurfa Milletvekili Ayşe Sürücü, mayınlı arazilerin arındırılarak topraksız köylülere dağıtılması için meclis kanun teklifi sundu.

HDP Şanlıurfa Milletvekili Ayşe Sürücü tarafından meclise sunulan kanun teklifinde şu ifadeler yer aldı:

BM'ye bağlı Gıda ve Tarım Örgütü FAO'nun gıda krizi, kıtlık ve yetersiz beslenmeye yönelik açıklamalarına rağmen, uygulanan neoliberal politikaların tarımsal faliyet alanında da devam etmesi, sağlıklı, güvenli, erişilebilir gıda noktasında ciddi sorunlar yaşanmasına yol açmaktadır.               

Türkiye-Suriye sınırındaki koridorda Hatay, Kilis, Gaziantep, Şanlıurfa, Mardin ve Şırnak'ta yer alan mayınlı arazinin mayınlardan temizlenerek tarıma açılması, hem bölgenin sosyo-ekonomik açıdan yetersiz olan alt yapısının güçlenmesi, hem de bu kadar geniş bir alanda tarım gibi önemli ve toplu yaşamın temeli olan bir üretim faliyetinin yürütülmesinde ciddi fayda olduğunu gözlemlemekteyiz.                               .Ziraat mühendisleri odalarının görüşlerince, mevcut mayınlı arazi tarımsal faaliyet için oldukça elverişlidir. Türkiye'nin ithal ettiği pamuk, nohut, mercimek gibi birçok ürün ise bu verimli alanda yetiştirilebilecektir. Ayrıca, temizlenen mayınlı arazilerin, topraksız köylülere dağıtılması, köylülerin de kooperatifçilik, organik tarım vb. tarımsal faliyet tiplerine yönlendirilmesiyle birlikte tarımsal üretim alanında çok büyük bir bilinçte yaratılmış olacaktır.                                                                                          .

Yapılan üretim bölgede tarımsal kaynaklı yerel kalkınmaya yol açacaktır, bu şekliyle de metropollere ekonomik sebeble yapılan göçler azalacak, insanlar doğdukları yerde doyabilecek. Tahminlere göre ise en az 20 bin kişi tarımsal üretim alanında istihdam edilmiş olacak, bir noktada 21. yüzyıla yakışmayan şartlarda mevsimlik tarım işçiliği yapan birçok tarım işçisi kendi kentlerinde daha sağlıklı ve güvenli çalışma koşullarında çalışabilecek.                           .

Temizlenecek olan mayınlı arazilerdeki ekosistemin, tarımsal faliyetle canlanması beraberinde tarımsal üretimin kaynak olabileceği arıcılık, hayvancılık, süt ve süt ürünlerinin üretimi vb. doğal denge eksenli ekonomik faliyetleri de beraberinde getirecektir. Böylece hayvan ithalatında da bir düşüş sağlanabilecek.                                                                                       .

Mevcut kanun teklifi hayata geçirildiği takdirde, ülkede tarımsal ithalat oranın düşmesi, güvenilir ve ucuz gıdaya erişimi kolaylaştıracaktır. Hatay, Kilis, Gaziantep, Şanlıurfa, Mardin ve Şırnak illerimizin sosyo-ekonomik düzeylerine bakıldığında, aynı zamanda ülke ekonomisinin tarım gibi köklü bir sistemle güçlenmesiyle yoksulluk, işsizlik, gıdaya erişememe gibi birbirini doğuran olumsuz sonuçlarında değişmesi açısından ciddi önem taşımaktadır.                                                                                                     .Ayrıca mayınlı arazilerin, mayınlardan temizlenerek tarımsal faliyete açılmasıyla birlikte, iklim uzmanlarınında son yıllarda vurgulayarak uyarıda bulunduğu olası bir iklim sistemi değişikliğinde kırsal bölgelerde yaşanacak olumsuzluklardan etkilenme oranı da bu yöntemle minimum seviyeye indirilebilir. Bu şekliyle de hem tarımsal faaliyetler de hem de bölge insanın yaşam standartların da yukarı yönlü hareketlenme yaşanabilecektir.              .

Tarımsal faaliyet bir ülkenin bel kemiğidir. Özellikle tüm dünyayı etkisi altına alan COVID-19 salgınında tüm ülkeler kapılarını kapatmış bir vaziyetteyken tarımsal gıda açısından kendine yetebilirliğin hayati anlam taşıması sebebiyle mayınlı olarak bekletilen alanın vakit kaybedilmeden mayınlardan temizlenerek tarımsal faaliyete açılması elzemdir.             

TÜRKİYE-SURİYE SINIRINDAKİ MAYINLI ARAZİNİN TARIMSAL FAALİYETTE KULLANILMAK ÜZERE TOPRAKSIZ KÖYLÜLERE DAĞITILMASINA DAİR KANUN TEKLİFİ

Amaç ve kapsam

MADDE 1- (1) Bu Kanunun amacı; Türkiye-Suriye sınırında yer alan mayınlı arazinin,  tarımsal faaliyette kullanılmak üzere topraksız köylülere dağıtılmasını sağlamaktır.

Mayınlı arazinin dağıtılmasına ilişkin esaslar

MADDE 2- (1) Türkiye-Suriye sınırında yer alan mayınlı arazi, mayınlardan temizlenerek, tarımsal faaliyetin icra edilmesi şartıyla topraksız köylülere dağıtılır.

(2) Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Tarım ve Orman Bakanlığının görüşü alınarak Millî Savunma Bakanlığı ile İçişleri Bakanlığı tarafından müştereken belirlenir.

Yürürlük

MADDE 3- (1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 4- (1)  Bu Kanun hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.

 

 

# yapan SON DAKİKA | şanlıurfa ise olan bin Olarak bir
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X
İstanbul Emniyet Müdürlüğü deposunda yangın
İstanbul Emniyet Müdürlüğü deposunda yangın
Yabancı Ziyaretçi Sayılarında Büyük Düşüş
Yabancı Ziyaretçi Sayılarında Büyük Düşüş