DEVA Partisi’nden ‘Tarım Liseleri’ projesi

Türkiye’de tarım sektöründeki gerilemeye ve artan gıda ihtiyacına karşılık DEVA Partisi Tarım Liseleri projesini açıkladı. DEVA Partisi Eğitim Politikaları Başkanı Prof. Dr. Mustafa Ergen tarafından yapılan açıklamada Tarım Liselerinin Türkiye'de tarım sektörünün yükselişe geçmesine katkı sunacağı belirtildi.

1188 kez okundu.
DEVA Partisi’nden ‘Tarım Liseleri’ projesi

Türkiye’nin sorunlarına bütünsel bir bakış açısıyla yaklaşan DEVA Partisi tarım sektörünün içinde bulunduğu sorunlara dikkat çekerek bu sorunların çözümüne katkı sağlayacak Tarım Liseleri projesini açıkladı. DEVA Partisi Eğitim Politikaları Başkanı Prof. Dr. Mustafa Ergen, “Tarım Lisesi modeli ile geleceğin teknoloji ve girişimcilik dalgalarından birini tarımda yakalamayı hedeflediklerini ve bu model ile Türkiye'de tarım sektörünün yükselişe geçmesine katkı sunacaklarını” kaydetti.

Geleceğin teknoloji ve girişimcilik dalgalarından birini tarımda yakalayacağız

DEVA Partisi Eğitim Politikaları Başkanı Prof. Dr. Mustafa Ergen, DEVA Partisi’nin iktidara geldiğinde açmayı planladığı tarım liseleriyle ilgili olarak şunları söyledi:

“Açıkladığımız yeni üniversite modeline destek olarak liseleri, kaliteli bir üniversite sistemine giden yolun kritik ve olmazsa olmaz unsurları olarak görüyor ve yüksek öğrenimin bir bileşeni kabul ediyoruz. Tarım Lisesi modeli ile geleceğin teknoloji ve girişimcilik dalgalarından birini tarımda yakalamayı hedefliyoruz. Bu model ile Türkiye'de tarım sektörünün yükselişe geçmesine katkı sunacak ve yaygın bazda ekonomik gelişmeyi tetikleyeceğiz.”

Ergen şöyle devam etti: “Alanında yetişmiş insan kaynağı ve modern tarım araçları ile sahip olduğumuz tarım alanları daha etkin kullanılabilecektir. Tarımsal üretime ilişkin geliştirilecek diğer politikalarla birlikte Tarım Liseleri ülkemizin sahip olduğu iklim ve coğrafi avantajlardan yararlanılarak katma değeri yüksek ürünlerin üretilmesine katkı sağlayacaktır. Ayrıca istihdama katkı sağlayacak teknoloji temelli tarımsal girişimciliğin de önü açılacaktır. Tarım Liselerinde yetişen genç çiftçiler ile büyük ölçekli tarım, teknoloji, yeni finansman şekilleri ve destekleyici regülasyonlarla gerçekleştirilebilecektir.” 

Tarım, gıda ve hayvancılıkta teknoloji, girişimcilik ve üretim döngüsü 

Tarım liselerinde teknik ana elemanlar, geleceğin tarım mühendisleri, genç ve modern çiftçiler, uygulamalı bilim, teknoloji ve girişimcilik alanlarında uzmanlaşmaları hedefiyle yetiştirilecek. Tarım Liseleri ile tarım, gıda ve hayvancılıkta, teknoloji, üretim ve girişimcilik döngüsü kurulacak. 

Bu liselerde gıda, tarım ve hayvancılık gibi zirai bilgiler yanında yazılım, nesnelerin interneti, sensörler, dronelar ve yapay zekâ gibi teknoloji yetkinlikleri, finans, pazarlama ve girişimcilik gibi iş geliştirme teknikleri de kazandırılacak. Tarım liselerinden mezun olan gençler girişimci çiftçi projesi kapsamında hazine arazisi kiralama, girişim sermayesi ve düşük faizli kredi gibi teşvikler başta olmak üzere muhtelif desteklerden öncelikli olarak faydalandırılacak ve mesleğin gençleştirilmesi sağlanacak.

Tarım Lisesi mezunu tarım üniversitesinde uzmanlaşacak

DEVA Partisi’nin daha önce açıkladığı yeni üniversite modeli ile Tarım Liseleri, “tematik üniversiteler” kapsamında, “Tarım Üniversiteleri” ile devam edecek.  Böylece tarım ağırlıklı bölgelerde bölgesel kalkınmaya ivme kazandıracak ve ulusal kalkınmaya katkıda bulunacak. 

Tarım Liselerinin üniversitelerin Ziraat, Ormancılık ve Veterinerlik Fakülteleri ile gerçekleştirecekleri iş birliği sayesinde bilimsel bilginin mesleki eğitime ulaşması daha hızlandırılmış olacak.

Tarım alanlarının büyüyerek ve birleşerek güçleneceği ve maliyetlerinin azaltılacağı; giderek artan ARGE gücü ile yeni nesil gıda, tarım ve hayvancılık ihtiyaçlarının karşılandığı bu sistem sayesinde, Türkiye’nin büyük arazileri ve genç nüfusu arasında sinerji yaratılması hedefleniyor. 

Tarım ile uğraşmak isteyen ve ilgi duyan öğrencilerin Tarım liselerinde okumaları teşvik edilecek. Bu liseler bölgedeki çiftçiler için eğitim merkezi görevi görecekler, yasam boyu öğrenme merkezi olacak. Dikey tarım, topraksız tarım, susuz tarım, organik tarım, şehiriçi tarım ve yeni nesil seracılık dersleri ile teknolojik tarımın temelleri atılacak. 

Teknoloji eğitimi ve tatbikatı bir arada yürütülürken uygulamalı dersler verilecek. Bölgedeki ticari tarım ve hayvancılık kurumları/işyerleri ile iş birlikleri geliştirilecek.

DEVA Partisi’nden 10 Madde ile Tarım Liseleri
İçinde bulunduğumuz pandemi ile birlikte gıda ihtiyacı daha da önem
kazandı. Ülkelerin özellikle tarımsal ürünlere yönelik ihracat kısıtlamalarını
son bir yıl içerisinde sıklıkla görmeye başladık. Gelişen teknoloji ile tarımın
birleşerek yaratacağı verimlilik artışının farkına varmamıza rağmen bu nokta
ülkemizde bir eylem planına dönüşememiştir.

Tarımsal üretime sağlanan kısıtlı destek ne yazık ki insanları cezbetmemekte
ve tarımla uğraşan nüfusumuzun yaş ortalaması gittikçe artmaktadır.
Geleneksel yöntemlerle yapılan, teknolojik imkanları kullanmayan tarım
uygulamaları maalesef kaynaklarımızın boşa harcanmasına neden
olmaktadır. Modern tarımsal uygulamalar ve araçların öğretilmesi
noktasında ülkemizde sınırlı sayıda ve güncellenmemiş müfredatlı meslek
lisesi bulunmaktadır.

Tarım ve çiftçilik, günümüzün yüksek teknoloji dünyasında önemini
kaybetmemiş, aksine artan nüfus ile daha da kritik hale gelmiştir. Çin'in
Gayri Safi Milli Hasılasının %12’ini, Hindistan’ın ise %18’ini tarım ürünleri
oluşturmaktadır. ABD’nin ise ihracatlarının %23’ünü tarım ürünleri
oluşturmaktadır.

Dünya çapında 5 trilyon dolarlık pazara sahip olan tarım sektörünün, dijital
teknolojilerle daha verimli hale geleceği açıktır.

Vizyon DEVA Partisi olarak, ülkemizin karşı karşıya bulunduğu her sorun ve konuya
bütünsel bir bakış açısıyla geleceği düşünerek yaklaşıyoruz. Bu bağlamda
açıkladığımız üniversite modeline destek olarak liseleri, kaliteli bir üniversite
sistemine giden yolun kritik ve olmazsa olmaz unsurları olarak görüyor ve
yüksek öğrenimin bir bileşeni kabul ediyoruz.
Tarım Lisesi modeli ile geleceğin teknoloji ve girişimcilik dalgalarından birini
tarımda yakalamayı hedefliyoruz. Bu model ile Türkiye'de tarım sektörünün
yükselişe geçmesine katkı sunacak ve yaygın bazda ekonomik gelişmeyi
tetikleyeceğiz.

10 Madde ile Tarım Liseleri

1. Geniş tarım arazilerimizi genç nüfusumuzla birleştirecek süreci
Tarım Liselerinden başlatmamız gerektiği inancındayız.
2. Pandemi gıdaya, tarıma ve hayvancılığa olan ihtiyacı perçinlemiştir.
Tarım Liseleri ile tarım, gıda ve hayvancılıkta, teknoloji, üretim ve
girişimcilik döngüsünü kuracağız.
3. Tarım liselerinde teknik ana elemanları, geleceğin tarım
mühendislerini, genç ve modern çiftçileri, uygulamalı bilim,
teknoloji ve girişimcilik alanlarında uzmanlaşmaları hedefiyle
yetiştireceğiz.

4. Tarım liseleri ile yeni nesil teknoloji bazlı tarım (“agritech”)
dalgasının kuvvetli bir parçası olacağız.
5. Tarım liselerinde gıda, tarım ve hayvancılık gibi zirai bilgiler
yanında yazılım, nesnelerin interneti, sensörler, dronelar ve yapay
zekâ gibi teknoloji yetkinlikleri, finans ve girişimcilik gibi iş
geliştirme teknikleri de kazandırılacak.
6. Tarım liselerinden mezun olan gençleri, girişimci çiftçi projesi
kapsamında hazine arazisi kiralama, girişim sermayesi ve düşük
faizli kredi gibi teşvikler başta olmak üzere muhtelif desteklerden
öncelikli olarak faydalandıracak ve mesleğin gençleştirilmesini
sağlayacağız.
7. Açıkladığımız yeni üniversite modeli ile Tarım Liseleri, “tematik
üniversiteler” çerçevesinde, “Tarım Üniversiteleri” ile devam
edecektir. Böylece tarım ağırlıklı bölgelerde bölgesel kalkınmaya
ivme kazandıracak ve ulusal kalkınmaya katkıda bulunacaktır.
8. Tarım alanlarının büyüyerek ve birleşerek güçleneceği ve
maliyetlerinin azaltılacağı; giderek artan ARGE gücü ile yeni nesil
gıda, tarım ve hayvancılık ihtiyaçlarının karşılandığı bu sistem
sayesinde, büyük arazilerimiz ve genç nüfusumuz arasında sinerji
yaratmayı hedefliyoruz.
9. Tarım Liselerinin üniversitelerin Ziraat, Ormancılık ve Veteriner
Fakülteleri ile gerçekleştirecekleri iş birliği sayesinde bilimsel
bilginin mesleki eğitime ulaşması daha hızlandırılmış olacaktır.
10.Coğrafi bilgi sistemlerinin Tarım Liselerinde öğretilmesi sayesinde
mezunlar, tarımsal uygulamalarla birlikte madencilik gibi farklı
alanlara katkı sağlayabilecektir.
Tarım Liselerinin nitelik ve yapıları aşağıdaki gibi planlanmaktadır;
• Tarım ile uğraşmak isteyen ve ilgi duyan öğrencilerin bu liselerde
okumaları teşvik edilecek;
• Bölgedeki çiftçiler için eğitim merkezi görevi görecekler, yasam
boyu öğrenme merkezi olacaklardır;
• Teknoloji eğitimi ve tatbikatı bir arada yürütülecek, uygulamalı
dersler verilecektir;
• Öğrencilerin mezun olunca tarımla uğraşacağı bölgelerin toprak
yapısı, çevre koşulları, yöreye uygun tohum şekli ve iklim yapısı
ile müfredat dinamik olarak tasarlanacaktır;
• Bölgedeki ticari tarım ve hayvancılık kurumları/işyerleri ile iş
birlikleri geliştirilecektir.
Tarım Liselerinde, liselerin bulundukları ilin iklimi ve coğrafi koşulları
dikkate alınarak bölümler açılacak ve dinamik müfredat uygulanacaktır.
Hibrit eğitim sistemi temelli müfredatın aşağıdaki konuları içermesini
planlıyoruz;
• O bölgelerdeki üreticilerin yöresel olarak yaptıkları tarımın vaka
analizi olarak incelendiği ve nerede başarılı olup nerede başarısız
olduklarının anlatılacağı girişimcilik dersleri,
• Zirai hastalıkların nedenleri ve baş etme yöntemleri, kullanılacak
organik ve inorganik gübre çeşitlerinin öğretileceği dersler,
• Hava tahmini, toprak nemi, sıcaklığı, su geçirgenliği ve
tuzluluğunu anlamak için kullanılan teknolojilerin eğitimi,
• Sulama metotlarının, su kalitesinin ve yörenin su durumuna göre
bitki dikilmesinin anlatılacağı içerik,
• Hasat ve bakım metotlarının anlatılacağı, her bitkiye ve meyveye
uygun teknolojilerin araştırılacağı ve geliştirileceği ders ve etütler,
• Bitkiye uygun, zararlılardan korunaklı depo saklama koşulları,
• Tarladan tüketiciye ulaştırmak için dijital metotların ve akıllı
ulaşımın geliştirileceği metotlar,
• Tarımda, hayvancılıkta ve sağlıklı gıda için etik ve ahlak dersleri,
• Organik hayvan yetiştirme prosedürleri,
• Çiftlik hayvanları sağlığı hakkında veterinerlik bilgileri,
• Kimyasaldan arındırmak amaçlı nadas metotları,
• Üniversiteler ile çalışılarak doğru pişirme teknikleri ile sağlıklı ve
uyumlu yemek bilgileri,
• Yazılım, sensör sistemleri, bağlantılı cihazlar, dronelar üzerine
uygulamalı dersler,
• Tohumculuk ve hayvancılık üzerine laboratuvar dersleri,
• Pandemi ile değişen diyet seçeneklerinin dikkate alınacağı dersler,
• Teknolojik tarım, dikey tarım, topraksız tarım, susuz tarım,
organik tarım, şehir içi tarım ve yeni nesil seracılık dersleri,
• Kar-zarar dengesi, finans okur yazarlığı, proje yönetimi
konusunda dersler,
• Teknoloji ve tarımı birleştirmiş başarılı ülke uygulamaları ve
örneklerinin anlatıldığı vaka çalışmaları.
Tarıma ve Ekonomiye Katkı
Tarımsal girişim ekosisteminin kurulması ile birlikte Tarım Liselerinin
cazibesinin ve tercih edilebilirliğinin artacağını hedefliyoruz.
Alanında yetişmiş insan kaynağı ve modern tarım araçları ile sahip
olduğumuz tarım alanları daha etkin kullanılabilecektir. Tarımsal üretime
ilişkin geliştirilecek diğer politikalarla birlikte Tarım Liselerinin ülkemizin 
sahip olduğu iklim ve coğrafi avantajlardan yararlanılarak katma değeri
yüksek ürünlerin üretilmesine katkı sağlayacaktır.
Ayrıca istihdama katkı sağlayacak teknoloji temelli tarımsal girişimciliğin de
önünü açılacaktır. Tarım Liselerinde yetişen genç çiftçiler ile büyük ölçekli
tarım, teknoloji, yeni finansman şekilleri ve destekleyici regülasyonlarla
gerçekleştirilebilecektir.

Eğitim Politikaları Başkanlığı

DEVA Partisi’nden ‘Tarım Liseleri’ projesi
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X
4’üncü yargı paketi Adalet Komisyonu'nda kabul edildi
4’üncü yargı paketi Adalet Komisyonu'nda kabul edildi
Yangında Suriyeli 3 çocuk yaşamını yitirdi
Yangında Suriyeli 3 çocuk yaşamını yitirdi